ماه: بهمن ۱۳۹۲

درس ۲۹ علی الحساب

علی الحساب :

مواقعی پیش می آید که مقداری از کار انجام شده ولی هنوز قطعی نشده و انجام دهنده کار نیاز به مبلغی برای ادامه کار دارد در این حالت مبلغ پرداختی به عنوان علی الحساب شناخته شده و پرداخت می شود. به مثال زیر توجه کنید:

مثال:

شرکت محمد و حسن حق الزحمه کارکرد ماه های اردیبهشت، خرداد و تیر حسابدار موسسه را به دلیل کمبود منابع مالی پرداخت ننموده است و در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۲ حسابدار موسسه درخواست دریافت مبلغی به عنوان علی الحساب را می نماید و آقای محمد چکی به مبلغ ۷۵۰٫۰۰۰ ریال به عنوان علی الحساب در اختیار ایشان قرار داد.

ثبت آرتیکل بالا در دفاتر محمد و حسن به شکل زیر انجام می شود:

تاریخ

شرح

بدهکار

بستانکار

۹۲/۵/۲


علی الحساب

                بانک

بابت ثبت علی الحساب پرداختی به حسابدار موسسه

 

۷۵۰٫۰۰۰

 

۷۵۰٫۰۰۰

 

نکته: با توجه به درس پیش پرداخت (درس ۲۷) همونطوری که متوجه شدید، پیش پرداخت قبل از انجام کار پرداخت شده و علی الحساب در قبال کار انجام شده پرداخت می شود.

موفق باشید

درس ۲۸ پیش دریافت درآمد

پیش دریافت درآمد :

گاهی اتفاق میافتد که شرکت یا موسسه قبل از انجام کاری، تمام و یا قسمتی از حق الز حمه اون کار رو دریافت می کند و کار را بعداً به مرور انجام می دهد به وجهی که در این حالت دریافت می کند، پیش دریافت گفته می شود.

در اصل می تونیم بگیم پیش دریافت عکس پیش پرداخت است که در درس ۲۷ توضیح اون داده شد. در مثالی که در زیر خواهم زد مطلب بیشتر روشن خواهد شد.

مثال:

فرض کنید در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۵ شرکت احمد و شرکا برای آموزش کارکنان خود با موسسه محمد و حسن قراردادی امضا نموده تا ۱۰ نفر از کارکنانش را آموزش دهد و برای این کار مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان پیش پرداخت به حساب بانک شرکت محمد و حسن واریز می نماید.

ثبت آرتیکل بالا در دفاتر محمد و حسن به شکل زیر انجام می شود:

تاریخ

شرح

بدهکار

بستانکار

۹۲/۴/۵


بانک

                پیش دریافت درآمد

بابت دریافت پیش دریافت جهت آموزش

 

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

 

 

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

 

ثبت آرتیکل بالا در دفاتر احمد و شرکا به شکل زیر انجام می شود:

تاریخ

شرح

بدهکار

بستانکار

۹۲/۴/۵پیش پرداخت

                بانک

پرداخت بابت جهت آموزش کارکنان

 

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

 

 

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

 

نکته: با توجه به مطالب بالا و همچنین درس قبل مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال پرداختی، ثبت آن برای شرکت پرداخت کننده (شرکت احمد و شرکا) به عنوان پیش پرداخت است و برای شرکت دریافت کننده (شرکت محمد و حسن) به عنوان پیش دریافت محسوب می شود.

موفق باشید

درس ۲۷ پیش پرداخت

پیش پرداخت :

تا اینجا یک سیکل تقریباً کامل از حسابداری یک موسسه خدماتی رو براتون شرح دادم ولی در این درس و چند درس بعدی می خوام راجع به موارد دیگری که ممکنه در حسابداری این موسسات اتفاق بیافته مطالبی خدمتتون ارائه بدم.

در مواردی ممکنه قبل از اینکه هزینه ای اتفاق بیافته وجه کل اون هزینه برای مدتی بعد بطور یکجا پرداخت بشه مثل پرداخت اجاره ۶ ماه آینده دفتر یا محل کار و یا پرداخت حق بیمه یکساله ساختمان که در این موارد چون هنوز هزینه ای اتفاق نیافتاده، مبلغ پرداختی رو در حسابی تحت عنوان پیش پرداخت ثبت می کنیم و در زمانی که هزینه اتفاق افتاد یعنی مدت اون سپری شد از این حساب خارج و به حساب هزینه سال منظور میشه.

برای درک بهتر مطلب به مثال زیر توجه کنید.

مثال: آقای محمد در تاریخ ۹۲/۴/۱ مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت اجاره ۱۰ ماهه محل دفتر به وسیله چک پرداخت می نماید.

در این حالت ثبت زیر در دفتر روزنامه انجام می شود:

تاریخ

شرح

بدهکار

بستانکار

۹۲/۴/۱

پیش پرداخت اجاره

                     بانک

 بابت پرداخت اجاره ۱۰ ماهه

 

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

باید توجه داشته باشیم چون مبلغ اجاره پرداختی ۱۰ ماهه بوده (یعنی ۹ ماه در سال ۹۲ و یک ماه در سال ۹۳) بنابراین باید در پایان سال قبل از این که حساب ها بسته شوند مقداری از مبلغ پیش پرداخت که به هزینه تبدیل شده، محاسبه و ثبت اصلاحی اون در دفاتر انجام بشه.

محاسبات:

۱٫۰۰۰٫۰۰۰=۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰/۱۰

۹٫۰۰۰٫۰۰۰=۹*۱٫۰۰۰٫۰۰۰

پس ثبت زیر در پایان سال در دفتر روزنامه انجام می شود:

تاریخ

شرح

بدهکار

بستانکار

۹۲/۱۲/۲۹

هزینه اجاره
                     پیش پرداخت اجاره

 بابت ثبت هزینه اجاره ۹ ماهه

 

۹٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۹٫۰۰۰٫۰۰۰

 

یعنی حساب پیش پرداخت که بدهکار بود بستانکار شده و کاهش پیدا کرده و حساب هزینه در مقابل اون بدهکار شده است.

مهم: توجه داشته باشید که مانده حساب پیش پرداخت جزو داریی های جاری و یک حساب دائمی است.

موفق باشید

درس ۲۶ ترازنامه

ترازنامه :

ترازنامه که گاهی به آن صورت وضعیت مالی نیز گفته می شود عبارت است از فهرستی از تمام دارایی ها، بدهی ها و سرمایه یک واحد تجاری در یک تاریخ زمانی معین است که این تاریخ معمولاً پایان دوره مالی می باشد.

به طور کلی ترازنامه بر اساس معادله حسابداری یعنی (سرمایه + بدهی ها = دارایی ها) شکل گرفته است و همانطور که از نامش «ترازنامه» پیداست هر دو طرف آن باید برابر و تراز باشد و به دو طریق تهیه می شود:

۱- شکل حساب تی (T)
2- شکل گزارشی

شکل کلی یک ترازنامه به صورت زیر است.

* لازم به توضیح است که حقوق صاحبان سهام همون سرمایه است که در درس های بعدی بیشتر راجع به اون صحبت خواهد شد.

چون معمولاً ترازنامه را به شکل (T) تهیه می کنند لذا در این درس فقط این شکل را توضیح می دهم.

در ترازنامه به شکل (T) تمام دارایی ها اعم از جاری و ثابت در سمت راست ترازنامه و تمام بدهی ها اعم از جاری و بلندمدت و حساب سرمایه در سمت چپ ترازنامه آورده می شوند.

با توجه به مطالب درس های قبل، ترازنامه موسسه خدماتی محمد و حسن به شکل (T) به صورت زیر می باشد:

موسسه خدماتی محمد و حسن

ترازنامه

در تاریخ ۹۲/۳/۳۱

 

 دارایی های جاری:

 

 

بدهی های جاری:

 

 

صندوق

۷۵۰٫۰۰۰

 

بستانکاران

۰

 

بانک

۸۱٫۵۰۰٫۰۰۰

 

جمع بدهی های جاری

 

۰

ملزومات

۵۰۰٫۰۰۰

 

 

 

 

جمع دارایی های جاری

 

۸۲٫۷۵۰٫۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارایی های ثابت:

 

 

سرمایه

۷۸٫۵۰۰٫۰۰۰

 

اثاثه

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

اضافه می شود:

 

 

جمع دارایی های ثابت

 

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

سود و زیان

۶٫۲۵۰٫۰۰۰

 

 

 

 

جمع سرمایه

 

۸۴٫۷۵۰٫۰۰۰

 

 

 جمع دارایی ها

 

 

 

۸۴٫۷۵۰٫۰۰۰

 

 

جمع بدهی ها سرمایه

 

 

 

۸۴٫۷۵۰٫۰۰۰

 

* توضیح اینکه در قسمت بدهی های جاری در اصل نیازی به نوشتن بستانکاران نیست چون مانده آن صفر است ولی در اینجا برای نشان دادن محل بدهی های جاری با مبلغ صفر نوشته شده است.

موفق باشید