ماه: آذر ۱۳۹۳

درس ۳۲ تخفیفات خرید (قسمت اول)

 تخفیفات خرید :

ممکن است در زمان خرید از فروشنده تخفیف گرفته شود در این حالت عملیات حسابداری تخفیفات خرید کالا به شرح زیر عمل می شود:

در خرید کالا دو نوع تخفیف وجود دارد:

۱ –  تخفیف تجاری

۲ –  تخفیف نقدی خرید

——————————–

۱ – تخفیف تجاری (تخفیف کمّیت)

این نوع تخفیف معمولاً مربوط به حجم خرید زیاد می باشد به اینصورت که هر چه کالای بیشتری خریداری شود به خریدار درصدی تخفیف داده خواهد شد و این باعث می شود که بهای تمام شده هر واحد کالای خریداری شده پایین تر شود. با توجه به مطالب بالا در دفاتر حسابداری یک حساب برای تخفیفات تجاری و همچنین ثبت حسابداری برای این نوع از تخفیفات وجود ندارد به عبارت دیگر تخفیفات تجاری در دفاتر ثبت نمی شوند و ثبت خریدها در دفاتر حسابداری بر اساس قیمت خالص خرید (قیمت خرید پس از کسر تخفیف تجاری) ثبت می شوند.

 

به عنوان مثال اگر شرکت سعید و آرش ۵ دستگاه کامپیوتر خریداری می کردند هیچ تخفیف تجاری به آنها تعلق نمی گرفت و بهای تمام شده هر دستگاه ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تمام می شد ولی با توافق فروشنده اگر این موسسه ۱۰ دستگاه خریداری نماید ۱۰ درصد تخفیف تجاری به آن تعلق می گیرد که در اینصورت بهای تمام شده هر واحد ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال تمام خواهد شد.

بنابراین خرید ۱۰ دستگاه کامپیوتر را شرکت سعید و آرش به صورت زیر ثبت می کنیم:

 فرض اول: این شرکت کامپیوترهای فوق را به صورت نسیه خریداری کند.

 

تاریخ

شرح

بدهکار

بستانکار

۹۲/۲/۷

موجودی کالا
                    
حسابهای پرداختنی

 بابت خرید کالا به صورت نیسه

 

۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 

 فرض دوم: این شرکت کامپیوترهای فوق را به صورت نقدی خریداری کند.   

 

تاریخ

شرح

بدهکار

بستانکار

۹۲/۲/۷

موجودی کالا
                    
بانک

 بابت خرید کالا به صورت نقدی

 

۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 

ادامه دارد …..

موفق باشید

 

درس ۳۱ سیستم دایمی نگهداری موجودی کالا

 سیستم دایمی نگهداری موجودی کالا :

دوستان عزیز سلام

در درس قبلی درباره سیستم های موجودی کالا صحبت شد از این درس به بعد می خواهم مثال هایی از سیستم های نگهداری موجودی کالا در فعالیت یک شرکت بازرگانی که به خرید و فروش کالا مبادرت میکنه را براتون شرح بدم.

ابتدا خرید و فروش کالا را در سیستم دایمی نگهداری موجودی کالا را مطرح می کنیم و در درس های آتی همین فعالیت ها را در سیستم ادواری نیز شرح خواهم داد.

اصولا در واحدهای بازرگانی وجه نقد یا نقدینگی از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که نقطه عطف در خرید و فروش کالا می باشه یا در حقیقت چرخه فعالیت یک واحد بازرگانی با وجه نقد شروع می شه.

حال فرض کنید که شرکت سعید و آرش به خرید و فروش کامپیوتر اشتغال دارند و این شرکت کامپیوترهایی را که به قصد فروش خریداری می کند.

در سیستم دایمی نگهداری موجودی کالا در هنگام خرید، کالای خریداری شده در بدهکار حسابی به نام موجودی کالا ثبت می شود و کل عملیات خرید و فروش بر روی همین حساب انجام می شود.

مثال:

شرکت سعید و آرش در تاریخ ۹۲/۲/۷ تعداد  ۱۰ دستگاه کامپیوتر به مبلغ هر واحد ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال خریداری می نماید با فرض اینکه سیستم موجودی کالا در این شرکت دائمی باشد ثبت خرید به شکل زیر در دفتر روزنامه انجام می شود:

فرض اول: شرکت کامپیوترهای فوق را به صورت نقدی خریداری نماید.

 

تاریخ

شرح

بدهکار

بستانکار

۹۲/۲/۷

موجودی کالا
                    
بانک

 بابت خرید کالا به صورت نقدی

 

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

      

فرض دوم: شرکت سعید و آرش خرید کالای خود را به صورت نسیه انجام داده باشد.

 

تاریخ

شرح

بدهکار

بستانکار

۹۲/۲/۷

موجودی کالا
                    
حسابهای پرداختنی

 بابت خرید کالا به صورت نسیه

 

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

موفق باشید