فرم های حسابداری

نمونه صورت های مالی

نمونه صورت های مالی :

یرای آشنایی شما عزیزان نمونه صورت های مالی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان را در زیر قرار دادم امیدوارم مفید باشه.

 

* توجه: بعد از عنوان ترازنامه نوشته شده است «در تاریخ …..»

 

* توجه: بعد از عنوان صورت سود و زیان نوشته شده است «برای سال مالی منتهی به  …..»

موفق باشید

انواع تراز آزمايشي

انواع تراز آزمايشي :

تراز آزمايشي انواع مختلفي دارد مثل 2 ستوني، 4 ستوني، 6 ستوني، 8 ستوني و 10 ستوني. البته مي تونيم با توجه به نيازمون ستون هاي اون رو اضافه یا کم كنيم ولي مدلي كه معمولا مورد استفاده عموم حسابدارها قرار ميگيره تراز آزمایشی 4 و 6 ستوني هست. تفاوت هر کدوم از ترازها رو در زیر ارائه کردم.

1- در تراز آزمايشي 2 ستونی: فقط مانده حساب ها نوشته میشه.
2- در تراز آزمايشي 4 ستونی: در 2 ستون اول گرش حساب طی دوره و در ادامه مثل تراز 2 ستونی نوشته میشه.
3- در تراز آزمايشي 6 ستونی: در 2 ستون اول مانده اول دوره حساب ها و در 4 ستون بعد مثل تراز 4 ستونی عمل میشه.
4- در تراز آزمايشي 8 ستونی: 4 ستون اول مثل 4 ستون ابتدای تراز 6 ستونی است و 2 ستون بعد اصلاحات و 2 ستون آخر هم مانده حساب ها نوشته میشه.
5- در تراز آزمايشي 10 ستونی: 6 ستون اول و مثل تراز 6 ستونی است و 2 ستون بعدی اصلاحات و 2 ستون آخر هم مانده حساب ها پس از اصلاحات نوشته میشه.

 

 نمونه تراز آزمايشي 4 ستونی
 

موفق باشید

 

نمونه سند و دفاتر حسابداری

نمونه سند و دفاتر حسابداری :

در این پست تعدادی از فرم های حسابداری ( نمونه سند و دفاتر حسابداری ) رو برای آشنایی شما قرار دادم. امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره.

* جهت یادآوری باید عرض کنم که معمولاً پیش از اینکه یک معامله با رویداد در دفتر روزنامه ثبت بشه ابتدا در فرمی به نام سند حسابداری کد حساب های بدهکار و بستانکار مربوطه زده میشه و اسناد و مدارک به اون ضمیمه شده و پس از گرفتن امضاهای مجاز اطلاعات اون وارد دفتر روزنامه میشه.

** همچنین لازم به توضیح است که: از دفتر معین برای نگهداری ریز یک حساب مثل بدهکاران و بستانکاران استفاده میشه.

 

نمونه سند حسابداری

 

نمونه دفتر روزنامه