انگلیسی در حسابداری

واژگان حسابداری در انگلیسی 2

واژگان حسابداری در انگلیسی :

این هم تعدادی دیگه از واژگان حسابداری در انگلیسی که امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره.

 

سهام

Stock

ترازنامه

Balance Sheet

سود بانكی

Bank Interest

بدهكاران

Debtors

بستانكاران

Creditors

وام

Loan

درآمد

RevenueIncome

حساب

Account

اجاره

Rent

                                                                                               

                                                                                                                                                                        موفق باشید

واژگان حسابداری در انگلیسی 1

واژگان حسابداری در انگلیسی :

به نظرم رسید كه شاید بهتر باشه برای تنوع تعدادی معنی واژگان حسابداری در انگلیسی را برای علاقمندان به این رشته قرار بدم چون خوشبختانه منابع و سایت های انگلیسی حسابداری موجود در اینترنت خیلی زیادن و اگر كسی علاقمند باشه خیلی میتونه استفاده كنه این رو میتونین با سرچ كردن به دنبال كلمه ACCOUNTING به وضوح ببینید.

حسابداری

Accounting

حسابدار

Accountant

دارایی

Asset

بدهی

Liability

سرمایه

Capital

سود

Benefit

هزینه

Expense

فروش

Sale

خرید

Purchase

دارایی ثابت

Fixed Asset

نقد

Cash