قانون تجارت باب دوم

قانون تجارت :

در اين پست فصل اول از باب دوم قانون تجارت رو به شرح زیر تقدیم می کنم:

باب دوم دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی

فصل اول دفاتر تجارتی

ماده 6 – هر تاجری به استثنای كسبه جزء مكلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را كه وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد :

1 – دفترروزنامه.

2 – دفتركل.

3 – دفتردارائی.

4 – دفتركپیه.

ماده 7 – دفترروزنامه دفتری است كه تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و دادوستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی) و بطوركلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی كه باشد و وجوهی را كه برای مخارج شخصی خود برداشت می كند در آن دفترثبت نماید.

ماده 8 – دفتركل دفتری است كه تاجر باید كلیه معاملات را لااقل هفته یك مرتبه از دفترروزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جداكرده هر نوعی را درصفحه مخصوصی درآن دفتر بطور خلاصه ثبت كند.

ماده 9 – دفتردارائی دفتری است كه تاجر باید هر سال صورت جامعی از كلیه دارائی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این كار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.

ماده 10 – دفتركپیه دفتری است كه تاجر باید كلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.

تبصره – تاجر باید كلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط كند.

قانون تجارت باب اول

قانون تجارت :

درباره قوانین و مقررات مرتبط با حسابداری در درس هاي قبل مطالبی رو خدمتتون عرض کرده بودم. در اين پست موادی از قانون تجارت رو برای آشنایی شما ارائه میدم كه امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره. البته میخوام در آینده لابلای درس ها مقداری قانون هم از قوانين مختلف قرار بدم تا شاید سايت برای دوستدارن اين رشته مفیدتر باشه.

باب اول

تجار و معاملات تجارتی

ماده 1 – تاجركسی است كه شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قراربدهد.

ماده 2 – معاملات تجارتی از قرار ذیل است :

1 – خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این كه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

2 – تصدی بحمل و نقل از راه خشكی یا آب یا هوا به هر نحوی كه باشد.

3 – هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل كاری (كمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی كه برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملكی یا پیدا كردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.

4 – تاسیس و بكار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر این كه برای رفع حوائج شخصی نباشد.

5 – تصدی به عملیات حراجی.

6 – تصدی بهرقسم نمایشگاه های عمومی.

7 – هر قسم عملیات صرافی وبانكی.

8 – معاملات برواتی اعم از این كه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

9 – عملیات بیمه بحری و غیربحری.

10 – كشتی سازی و خرید و فروش كشتی و كشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

ماده 3 – معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یكی از آنها تجارتی محسوب می شود :

1 – كلیه معاملات بین تجار و كسبه و صرافان و بانك ها.

2 – كلیه معاملاتی كه تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید.

3 – كلیه معاملاتی كه اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید.

4 – كلیه معاملات شركتهای تجارتی.

ماده 4 – معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.

ماده 5 – كلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینكه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.

درس ۲۹ علی الحساب

علی الحساب :

مواقعی پیش می آید که مقداری از کار انجام شده ولی هنوز قطعی نشده و انجام دهنده کار نیاز به مبلغی برای ادامه کار دارد در این حالت مبلغ پرداختی به عنوان علی الحساب شناخته شده و پرداخت می شود. به مثال زیر توجه کنید:

مثال:

شرکت محمد و حسن حق الزحمه کارکرد ماه های اردیبهشت، خرداد و تیر حسابدار موسسه را به دلیل کمبود منابع مالی پرداخت ننموده است و در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۲ حسابدار موسسه درخواست دریافت مبلغی به عنوان علی الحساب را می نماید و آقای محمد چکی به مبلغ ۷۵۰٫۰۰۰ ریال به عنوان علی الحساب در اختیار ایشان قرار داد.

ثبت آرتیکل بالا در دفاتر محمد و حسن به شکل زیر انجام می شود:

تاریخ

شرح

بدهکار

بستانکار

۹۲/۵/۲


علی الحساب

                بانک

بابت ثبت علی الحساب پرداختی به حسابدار موسسه

 

۷۵۰٫۰۰۰

 

۷۵۰٫۰۰۰

 

نکته: با توجه به درس پیش پرداخت (درس ۲۷) همونطوری که متوجه شدید، پیش پرداخت قبل از انجام کار پرداخت شده و علی الحساب در قبال کار انجام شده پرداخت می شود.

موفق باشید

درس ۲۸ پیش دریافت درآمد

پیش دریافت درآمد :

گاهی اتفاق میافتد که شرکت یا موسسه قبل از انجام کاری، تمام و یا قسمتی از حق الز حمه اون کار رو دریافت می کند و کار را بعداً به مرور انجام می دهد به وجهی که در این حالت دریافت می کند، پیش دریافت گفته می شود.

در اصل می تونیم بگیم پیش دریافت عکس پیش پرداخت است که در درس ۲۷ توضیح اون داده شد. در مثالی که در زیر خواهم زد مطلب بیشتر روشن خواهد شد.

مثال:

فرض کنید در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۵ شرکت احمد و شرکا برای آموزش کارکنان خود با موسسه محمد و حسن قراردادی امضا نموده تا ۱۰ نفر از کارکنانش را آموزش دهد و برای این کار مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان پیش پرداخت به حساب بانک شرکت محمد و حسن واریز می نماید.

ثبت آرتیکل بالا در دفاتر محمد و حسن به شکل زیر انجام می شود:

تاریخ

شرح

بدهکار

بستانکار

۹۲/۴/۵


بانک

                پیش دریافت درآمد

بابت دریافت پیش دریافت جهت آموزش

 

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

 

 

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

 

ثبت آرتیکل بالا در دفاتر احمد و شرکا به شکل زیر انجام می شود:

تاریخ

شرح

بدهکار

بستانکار

۹۲/۴/۵پیش پرداخت

                بانک

پرداخت بابت جهت آموزش کارکنان

 

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

 

 

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

 

نکته: با توجه به مطالب بالا و همچنین درس قبل مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال پرداختی، ثبت آن برای شرکت پرداخت کننده (شرکت احمد و شرکا) به عنوان پیش پرداخت است و برای شرکت دریافت کننده (شرکت محمد و حسن) به عنوان پیش دریافت محسوب می شود.

موفق باشید

درس ۲۷ پیش پرداخت

پیش پرداخت :

تا اینجا یک سیکل تقریباً کامل از حسابداری یک موسسه خدماتی رو براتون شرح دادم ولی در این درس و چند درس بعدی می خوام راجع به موارد دیگری که ممکنه در حسابداری این موسسات اتفاق بیافته مطالبی خدمتتون ارائه بدم.

در مواردی ممکنه قبل از اینکه هزینه ای اتفاق بیافته وجه کل اون هزینه برای مدتی بعد بطور یکجا پرداخت بشه مثل پرداخت اجاره ۶ ماه آینده دفتر یا محل کار و یا پرداخت حق بیمه یکساله ساختمان که در این موارد چون هنوز هزینه ای اتفاق نیافتاده، مبلغ پرداختی رو در حسابی تحت عنوان پیش پرداخت ثبت می کنیم و در زمانی که هزینه اتفاق افتاد یعنی مدت اون سپری شد از این حساب خارج و به حساب هزینه سال منظور میشه.

برای درک بهتر مطلب به مثال زیر توجه کنید.

مثال: آقای محمد در تاریخ ۹۲/۴/۱ مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت اجاره ۱۰ ماهه محل دفتر به وسیله چک پرداخت می نماید.

در این حالت ثبت زیر در دفتر روزنامه انجام می شود:

تاریخ

شرح

بدهکار

بستانکار

۹۲/۴/۱

پیش پرداخت اجاره

                     بانک

 بابت پرداخت اجاره ۱۰ ماهه

 

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

باید توجه داشته باشیم چون مبلغ اجاره پرداختی ۱۰ ماهه بوده (یعنی ۹ ماه در سال ۹۲ و یک ماه در سال ۹۳) بنابراین باید در پایان سال قبل از این که حساب ها بسته شوند مقداری از مبلغ پیش پرداخت که به هزینه تبدیل شده، محاسبه و ثبت اصلاحی اون در دفاتر انجام بشه.

محاسبات:

۱٫۰۰۰٫۰۰۰=۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰/۱۰

۹٫۰۰۰٫۰۰۰=۹*۱٫۰۰۰٫۰۰۰

پس ثبت زیر در پایان سال در دفتر روزنامه انجام می شود:

تاریخ

شرح

بدهکار

بستانکار

۹۲/۱۲/۲۹

هزینه اجاره
                     پیش پرداخت اجاره

 بابت ثبت هزینه اجاره ۹ ماهه

 

۹٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۹٫۰۰۰٫۰۰۰

 

یعنی حساب پیش پرداخت که بدهکار بود بستانکار شده و کاهش پیدا کرده و حساب هزینه در مقابل اون بدهکار شده است.

مهم: توجه داشته باشید که مانده حساب پیش پرداخت جزو داریی های جاری و یک حساب دائمی است.

موفق باشید

درس ۲۶ ترازنامه

ترازنامه :

ترازنامه که گاهی به آن صورت وضعیت مالی نیز گفته می شود عبارت است از فهرستی از تمام دارایی ها، بدهی ها و سرمایه یک واحد تجاری در یک تاریخ زمانی معین است که این تاریخ معمولاً پایان دوره مالی می باشد.

به طور کلی ترازنامه بر اساس معادله حسابداری یعنی (سرمایه + بدهی ها = دارایی ها) شکل گرفته است و همانطور که از نامش «ترازنامه» پیداست هر دو طرف آن باید برابر و تراز باشد و به دو طریق تهیه می شود:

۱- شکل حساب تی (T)
2- شکل گزارشی

شکل کلی یک ترازنامه به صورت زیر است.

* لازم به توضیح است که حقوق صاحبان سهام همون سرمایه است که در درس های بعدی بیشتر راجع به اون صحبت خواهد شد.

چون معمولاً ترازنامه را به شکل (T) تهیه می کنند لذا در این درس فقط این شکل را توضیح می دهم.

در ترازنامه به شکل (T) تمام دارایی ها اعم از جاری و ثابت در سمت راست ترازنامه و تمام بدهی ها اعم از جاری و بلندمدت و حساب سرمایه در سمت چپ ترازنامه آورده می شوند.

با توجه به مطالب درس های قبل، ترازنامه موسسه خدماتی محمد و حسن به شکل (T) به صورت زیر می باشد:

موسسه خدماتی محمد و حسن

ترازنامه

در تاریخ ۹۲/۳/۳۱

 

 دارایی های جاری:

 

 

بدهی های جاری:

 

 

صندوق

۷۵۰٫۰۰۰

 

بستانکاران

۰

 

بانک

۸۱٫۵۰۰٫۰۰۰

 

جمع بدهی های جاری

 

۰

ملزومات

۵۰۰٫۰۰۰

 

 

 

 

جمع دارایی های جاری

 

۸۲٫۷۵۰٫۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارایی های ثابت:

 

 

سرمایه

۷۸٫۵۰۰٫۰۰۰

 

اثاثه

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

اضافه می شود:

 

 

جمع دارایی های ثابت

 

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

سود و زیان

۶٫۲۵۰٫۰۰۰

 

 

 

 

جمع سرمایه

 

۸۴٫۷۵۰٫۰۰۰

 

 

 جمع دارایی ها

 

 

 

۸۴٫۷۵۰٫۰۰۰

 

 

جمع بدهی ها سرمایه

 

 

 

۸۴٫۷۵۰٫۰۰۰

 

* توضیح اینکه در قسمت بدهی های جاری در اصل نیازی به نوشتن بستانکاران نیست چون مانده آن صفر است ولی در اینجا برای نشان دادن محل بدهی های جاری با مبلغ صفر نوشته شده است.

موفق باشید

درس 25 صورت حساب سرمایه

صورت حساب سرمایه :

در این درس که در ادامه درس قبلی است، قصد دارم صورت حساب سرمایه رو براتون ارائه بدم. این صورت حساب نشان دهنده خلاصه تغییراتی است كه در سرمایه یك واحد تجاری طی در یك دوره مالی که معمولاً یك سال مالی است روی می دهد.

این صورت حساب با سرمایه اول دوره شروع شده در مرحله بعدی اگر مالكین شركت سرمایه گذاری مجدد در موسسه خود انجام داده باشند، مبلغ سرمایه گذاری جدید به سرمایه اول دوره اضافه میشه همچنین اگر سود ویژه هم در طی همان دوره كسب كرده باشند مبلغ این سود نیز به سرمایه اول دوره اضافه می شود اما در ادامه اگر مالكین برداشتی از حساب شركت كرده باشند یا اینكه در طی دوره زیان ویژه داشته باشند، این دو مبلغ از سرمایه اول دوره كسر می شود و در نهایت به مبلغ سرمایه پایان دوره خواهیم رسید.

پس به طور كلی تغییرات در سرمایه به دو صورت می باشند:

1- تغییراتی كه باعث افزایش در سرمایه اند
2- تغییراتی كه باعث كاهش در سرمایه اند

 همانطور كه متوجه شدید مبلغ سرمایه گذاری مجدد و سود ویژه باعث افزایش در سرمایه شده و مبلغ برداشت مالكین از حساب شركت و زیان ویژه باعث كاهش در حساب سرمایه می شوند.

با توجه به مطالب بالا صورت حساب سرمایه با توجه به اطلاعات مالی موسسه خدماتی محمد و حسن به شکل زیر ارائه می شود:

موسسه خدماتی محمد و حسن

صورت حساب سرمایه

برای دوره مالی منتهی به 92/3/31

 

سرمایه اول دوره

 

 

 

50.000.000

اضافه میشود :

 

 

 

 

سرمایه گذاری مجدد

30.000.000

 

 

سود ویژه

4.687.500

 

 

 

 

 

34.687.500

 

كسر میشود :

 

 

 

 

برداشت

1.500.000

 

 

 

 

(1.500.000)

 

 

 افزایش در سرمایه

 

 

 

33.187.500

سرمایه پایان دوره

 

 

83.187.500

 

 موفق باشید

درس 24 صورت حساب سود و زیان

صورت حساب سود و زیان :              Income Statement

صورت حساب سود و زیان همانطور كه از نامش پیداست جهت تعیین سود یا زیان ویژه واحد تجاری تهیه میشه و شامل خلاصه ای از درآمدها و هزینه ها برای یك دوره زمانی معین که معمولاً سال مالی نامیده می شود، می باشد.

این صورت حساب معمولا به دو طریق تهیه می شود:
1- تك مرحله ای
2- دو مرحله ای

صورت حساب سود و زیان به روش تك مرحله ای:

در این روش ابتدا كلیه درآمد ها یكجا و در ادامه كلیه هزینه ها در زیر آنها آورده می شود و در نهایت از تفاضل آنها به سود یا زیان قبل از كسر مالیات بدست می آید كه با كسر مالیات (در صورتی كه موسسه سود داشته باشد) به سود یا زیان بعد از كسر مالیات یا همان سود یا زیان ویژه خواهیم رسید.

صورت حساب سود و زیان به روش دو مرحله ای:

در این روش ابتدا درآمدهای عملیاتی آورده شده در ادامه هزینه های عملیاتی ذكر می گردد كه از تفاضل این دو به سود یا زیان عملیاتی می رسیم در مرحله بعد درآمدهای غیر عملیاتی و هزینه های غیر عملیاتی آورده می شود كه از تفاضل این مرحله و مرحله قبل به سود و زیان قبل از كسر مالیات می رسیم كه با كسر مالیات به سود و زیان بعد از كسر مالیات یا همان سود و زیان ویژه خواهیم رسید.

مهمترین بخش صورت حساب سود و زیان قسمت پایانی آن یعنی سود یا زیان ویژه است كه نتیجه فعالیت یك واحد تجاری را نشان می دهد كه آیا واحد تجاری در طول دوره مالی فعالیتش سود آور بوده است و یا خیر.

به طور كلی صورت سود و زیان یك واحد خدماتی به روش تك مرحله ای بدست می آید بنا براین با توجه به مطالب ارائه شده در بالا و با توجه به مفروضات درس های قبلی صورت حساب سود و زیان برای موسسه خدماتی محمد و حسن به شكل زیر تهیه می شود:

موسسه خدماتی محمد و حسن

صورت حساب سود و زیان

برای دوره مالی منتهی به 92/3/31

درآمد :

 

 

درآمد خدمات آموزشی

 

 

9.000.000

كسر میشود هزینه ها :

 

 

 

هزینه اجاره

1.000.000

 

هزینه حقوق

1.000.000

 

هزینه آب و برق و تلفن

750.000

 

جمع هزینه ها

 

2.750.000

سود و (زیان) قبل از كسر مالیات

 

6.250.000

مالیات به ماخذ 25%

 

(1.562.500)

سود (زیان) ویژه

 

4.687.500

 

توضیحات:
* چنانچه درآمد های یك واحد مالی نسبت به هزینه های آن بیشتر باشد آن واحد تجاری دارای سود بوده و اگر هزینه ها نسبت به درآمد ها بیشتر باشند دارای زیان است.

** درآمد های عملیاتی و هزینه های عملیاتی به هزینه هایی گفته می شود كه مستقیماً مربوط به عملیات جاری و اصلی شركت است و در غیر اینصورت از اصطلاح درآمد و هزینه غیر عملیاتی استفاده می شود. بطور مثال در موسسه خدماتی محمد و حسن درآمد آموزشی جزو درآمد های عملیاتی بوده و اگر همین موسسه از اجاره دادن یک واحد آپارتمان منافعی به دست بیاورد چون این فعالیت جزو عملیات جاری آن نبوده بنابراین درآمد آن غیر عملیاتی محسوب می شود.

*** مآخذ محاسبه 25% برای مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

نکته مهم: در حسابداری برای نشان دادن اعداد منفی از پرانتز استفاده می کنند.

موفق باشید

درس 23 بستن حساب هاي موقت

بستن حساب هاي موقت :

در درس هاي قبلی در رابطه با حساب های موقت و دائم توضیحات مختصری داده شد و گفته شد حساب هاي موقت حساب هايي هستند كه در پايان سال بسته شده و مانده آنها صفر مي گردند و نتيجه همه اونها به شکل سود يا زيان به حساب هاي دائم منتقل مي شوند در حاليكه مانده حساب هاي دائم از يك سال به سال بعد منتقل شده و با نام سند افتتاحيه در ابتدای هر سال مبناي كار قرار مي گيرند.

حساب هایی مثل هزینه ها، برداشت و درآمد جزو حساب های موقت هستند و حساب هایی مثل بانک، صندوق، بدهکاران، بستانکاران، سرمایه جزو حساب های دائم هستند.

در این درس ثبت های لازم برای بستن حساب هاي موقت رو خدمتتون ارائه می کنم به طوری كه در پایان متوجه خواهید شد كه تمام حساب های موقت بسته شده و تنها حساب های دائم باقی می مانند. البته با فرض اینكه تاریخ 92/3/31 پایان سال مالی ما باشد.

توضیح اینكه بستن حساب ها یك اصطلاح است و به این معنی است كه حساب های موقتی كه مانده آنها بدهكار است بستانكار می شوند و حساب های موقتی كه مانده آنها بستانكار است، بدهكار شده و در نهایت مانده آنها صفر می شوند.

1-  بستن حساب برداشت:
يكي از حساب هاي موقت حساب برداشت صاحب يا صاحبان شركت است و همانطور كه ميدونيم حساب برداشت ماهيتاً بدهكار است و براي بستن اين حساب مانده اون رو مستقیماً به حساب سرمایه می بنديم بطوری كه حساب برداشت به میزان مبلغ مانده اش بستانكار شده و در مقابل حساب سرمایه به همان میزان بدهكار می شود.

 

تاریخ

شرح

بدهکار

بستانکار

92/3/31

سرمایه
                     برداشت

 

بابت بستن حساب برداشت به سرمایه

 

1.500.000

 

1.500.000

 

نكته :برای بستن حساب های درآمد و هزینه معمولاً از یك حساب واسطه بنام حساب عملكرد كه خود یك حساب موقت است استفاده می شود به اینصورت كه ابتدا مانده حساب های درآمد که بستانکار است بدهکار شده و حساب عملکرد بستانکار می شود و مانده هر یک از حساب های هزینه که بدهکار هستند بستانکار شده و حساب عملكرد بدهکار می شود و در نهایت مانده حساب عملكرد به حساب سود و زیان سال جاری بسته می شود.

2- بستن حساب درآمد:
برای این كار حساب درآمد خدمات به میزان مبلغ مانده اش بدهكار  شده و در مقابل حساب عملكرد به همان میزان بستانكار می گردد.

 

تاریخ

شرح

بدهکار

بستانکار

92/3/31

درآمد
                     عملکرد

 

بابت بستن حساب درآمد به عملکرد

 

9.000.000

 

9.000.000

 

 3-  بستن حساب های هزینه:
برای بستن این حساب ها، مبالغ مانده حساب های هزینه بستانكار شده و در مقابل حساب عملكرد به میزان جمع آنها بدهكار می گردد.

تاریخ

شرح

بدهکار

بستانکار

92/3/31

عملکرد
                     هزینه حقوق

                     هزینه اجاره

                     هزینه آب و برق و گاز و تلفن

 

بابت بستن حساب هزینه به عملکرد

 

2.750.000

 

1.000.000

1.000.000

750.000

 

 4-  بستن حساب عملكرد:
برای این كار ابتدا مانده حساب عملكرد را بدست می آوریم، در صورت بدهكار بودن آنرا بستانكار می كنیم و حساب سود و زیان را بستانكار می نماییم و چنانچه بستانكار باشد آنرا بدهكار نموده و حساب سود و زیان را بستانكار می نماییم.

6.250.000=9.000.000-2.750.000

تاریخ

شرح

بدهکار

بستانکار

92/3/31

عملکرد
                     سود و زیان سال جاری

 

بابت بستن حساب عملکرد به سود و زیان سال جاری

 

6.250.000

 

6.250.000

  پس از انجام ثبت های فوق مانده همه حساب های موقت صفر شده و این حساب ها در دفاتر سال مالی منتهی به 92/3/31 بسته می شوند. ضمناً باید توجه داشت كه مانده حساب عملكرد كه به سود و زیان سال جاری بسته می شود همان مانده سود قبل از كسر مالیات است.

موفق باشید